Tekst: Asko Lõhmus | Fotod: Kaspar Arme | Looduskaitsebioloogia töörühm 2017